Från Idé Till Slutbevis

Avanze Byggteknik AB– En byggkonsult för dig som är privatperson eller småföretagare.

Vi arbetar med hela byggprocessen från början till slut och utför Skisser och Bygglov samt upprättar Konstruktionshandlingar och Byggbeskrivning enligt AMA. Vi  utför Kontrollansvar, Certifierad enligt PBL, samt avslutningsvis utför vi Besiktning på entreprenaden. Vi erbjuder ett  helhetsåtagande där vi ger support genom hela byggprocessen, Från Idé till Slutbevis.

Söker du som Entreprenör hjälp med Projektering eller Konstruktionsstöd. Kontakta oss för mer information

Certifiering

Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser