Utyjtyjtyjntitled-1 IMAG1125

Observera att betong behöver längre tid för att bränna när temperaturen sjunker.

Viktigt att betongen hålls tillräckligt varm tills den uppnått minst 5MPa i tryckhållfasthet

om det finns risk för frysning. För att undvika plastiska sprickor och permanenta skador

bör man vidta åtgärder som täckning och isolering de första dygnen.

För mer information klicka på länkarna nedan. Skrifterna är från Cementa.

Betonggjutning i kall väderlek

Förhindra plastiska gjutsprickor