Vi utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom utförandeentreprenader och totalentreprenader (AB-04 och ABT -06). För dig som bygger privat utför vi För -och Slutbesiktning samt garantibesiktningar inom ABS 09. Kontakta oss för mer information.