backup – Industri

Byggkonsult med bred erfarenhet

– Industriprojektering, Utredning & Studier
– Konstruktionsberäkning, Utredning & analys
– Fuktsäkerhetsprojektering
– Fuktutredning & Kontrollmätning
– Entreprenadbesiktning AB04, ABT 06
– Konstruktionsbesiktning Stål, trä och betong
– Kontrollansvar nivå K

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se

Kontaktformulär
reCAPTCHA