Om företaget

Avanze Byggteknik AB

En Byggkonsult från västkusten

Avanze Byggteknik AB är ett företag som utför konsultuppdrag inom Bygg och Industri. Vi arbetar med helheten och erbjuder tjänster inom flera områden med kombinerade tjänster. Kompetens finns inom flera områden som Petrokemisk Industri, Raffinaderi & Kärnkraftsindustrin men också inom kommersiella fastigheter, skolor och småhus. Vi arbetar i projekteringsskedet med konstruktion, fuktsäkerhet och BAS-P samt fortsätter ut i fält med Kontrollansvar, Besiktning, Fuktsäkerhetskontroller och fuktmätningar. Avanze Byggteknik utför uppdrag för privatpersoner enligt ovan samt utför även fukt- och konstruktionsutredningar.

Studie- & Utredningsfas
– Inmätning av byggnader
– Skisser och Bygglov
– Systemhandling
– Rambeskrivning (AMA HUS)
– Konstnadskalkyl
– Upphandlingsstöd SB/ABT, AMA AF
– Konstruktionsutredning/Studie
– Fuktmätning i trä och betong (RBK)
– Fuktskadeutredning

Projekteringsfas
– A-handlingar
– K-handlingar
– Brandskyddsbeskrivning
– Fuktsäkerhetsprojektering &
– Fuktsäkerhetsplan enl. Bygga F
– Upphandlingsstöd AMA AF
– BAS P

Entreprenadskede
– Kontrollant
– Konstruktion
– Kontrollansvar Nivå K
– Fuktmätning i trä och betong
– Entreprenadsbesiktning AB04, ABT 06

– Relationshandlingar

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA