Hus & Entreprenad

BYGGKONSULT – FRÅN IDE´ TILL SLUTBEVIS

Vi utför ett flertal tjänster inom Hus & Entreprenad. Med erfarenheter inom Konstruktion och Fuktsäkerhet på projekteringssidan samt uppdrag inom entreprenad som Arbetsmiljösamordning, Kontrollansvar och Besiktning kan vi erbjuda flera tjänster i ett och samma projekt. Vi erbjuder teknisk support i projekt från tidigt stadium tills sista skruven är dragen.

Från Idé till Slutbevis.

Konstruktion

PROJEKTERING – ANALYS & UTREDNING

Vi utför projektering för alla typer av byggprojekt från mindre tillbyggnader till större husprojekt.

• Platt- & pålgrundläggning samt geokonstruktioner.
• Husstommar i stål, trä, betong och murverkskonstruktioner.
• AMA-beskrivningar inom hus och anläggning
• Analys och kontrollberäkning av befintliga stommar
• Konstruktionsutredningar

DIPLOMERAD FUKTSAKKUNNIG

PROJEKTERING – UTREDNING & FUKTMÄTNING

Som Diplomerad fuktsakkunnig erbjuder vi er som byggherre och entreprenör full support genom hela byggprocessen inom fuktsäkerhet. Vi utför fuktsäkerhetsbeskrivningar, fuktsäkerhetsprojektering med granskning av konstruktionsritningar och fuktberäkningar. Vi bistår Byggherren som fuktsakkunnig genom hela byggprocessen med stöd för samtliga discipliner. Under byggfasen erbjuder vi hjälp för entreprenörer att utföra fuktsäkerhetsplaner och fuktronder samt även fuktmätning i trä och betong löpande genom byggfasen.

I projekteringsskedet kan vi bistå med hjälp inom fuktsäkerhet.

Som Diplomerad fuktsakkunnig utför vi även fuktanalyser i konstruktioner med beräkningsverktyget WUFI. Med hjälp av fuktanalyser kan olika konstruktioner kontrolleras om dessa är fuktsäkra för ett hållbart byggande. Med hjälp av klimatdata och materialdata kan varje del av en konstruktion kontrolleras och mögelrisk kan utvärderas.

 

Under byggfasen erbjuder vi hjälp för entreprenörer med fuktsäkerhetsplaner och fuktronder. Vi utför fuktmätningar i både trä och betong under hela byggprocessen där så behövs.

Betongmätningar utförs enligt RBK (Rådet för Byggkompetens) med godkänd utrustning.

FUKTSKADEUTREDNING
Vid misstanke om fuktskador utför vi fuktutredningar och fuktmätningar.
Som besiktningsman utreder vi skador och byggfel i konstruktioner och tätskikt i kombination med fuktmätningar.
Vi levererar dokumentation på utredningen samt med åtgärdsförlag inkluderade.

Besiktning

ENTREPRENADBESIKTNING – KONSTRUKTIONSBESIKTNING

 

Vi utför alla typer av besiktningar från förbesiktningar till slutbesiktningar inom samtliga entreprenader, AB 04, ABT 06 samt småhusentreprenader ABS 18.

För att säkerställa att konstruktionsutförandet är korrekt enligt gällande handlingarna utför vi även kontrollbesiktningar för de flesta konstruktioner inom betong, stål och trä. Kontrollbesiktning av konstruktioner är av vikt framför allt där bärande stommar byggs in och inte kan besiktigas eller synas i efterhand.

Kontroll & Arbetsmiljö

Som certifierad Kontrollansvarig Nivå K kan vi erbjuda kontrollansvar för alla typer av byggprojekt. Under program & projekteringsskede supportar vi med Konstruktion & Fuktsäkerhet samt BAS-P. Under byggtiden följer vi upp projekteringen ute i fält som byggkontrollant och utför besiktning av konstruktionsutförandet. Fuktsäkerheten följer vi upp med fuktsäkerhetsplaner samt utför även fuktmätningar under hela entreprenaden. Vid behov kombinerar vi tjänsterna Kontrollansvar och Byggkontrollant samt är även er byggarbetsmiljösamordnare i ett och samma projekt.

Då kontroll av kvalitet, fukt & konstruktion samt säkerhet kan utföras av en och samma person kan ni som byggherre minska antalet kontaktpersoner under utförandet.

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA