Besiktning

Byggkonsult med bred erfarenhet

Vi utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom utförandeentreprenader och totalentreprenader (AB-04 och ABT -06). För dig som bygger privat utför vi För -och Slutbesiktning samt garantibesiktningar inom ABS 09.

Kontakta oss för mer information.

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA