Bygginfo

GJUTNING UNDER KALL VÄDERLEK

Observera att betong behöver längre tid för att bränna när temperaturen sjunker. Viktigt att betongen hålls tillräckligt varm tills den uppnått minst 5MPa i tryckhållfasthet om det finns risk för frysning. För att undvika plastiska sprickor och permanenta skador bör man vidta åtgärder som täckning och isolering de första dygnen.

För mer information klicka på länkarna nedan. Skrifterna är från Cementa.

VILLAPLATTA – KONCENTRERAD LAST

Vid ombyggnation i en befintlig villa där avväxlingar skall sättas in är det viktigt att ha koll på hur lasten går ner i plattan. Lasterna blir alltid koncentrerad vid upplagen för avväxlingarna. Följande exempel ger en uppskattning över hur stor lastyta från exempelvis ett villabjälklag som plattans kapacitet motsvarar för en pelare.

En vanlig villaplatta är en 100mm tjock platta med 6-150 armering och 300mm tjock S100 cellplast under. Beräkningen visar på en kapacitet på cirka 17 kN, dvs 1,7 ton. Detta motsvarar en last i brottgräns för en pelare som bär endast 4-5 m2 bjälklagsyta i en villa.

Går man upp i armering till 8-150 så ökar kapaciteten med cirka 1 ton till 28 kN, 2,8 ton. Detta motsvara last från cirka 7-8 m2 villabjälklag i brottgräns.

Kapaciteten beräknas för en punktlast med lastyta 100 mm i diameter. Ökar vi lastytan för sista exemplet med lika armering ökar kapaciteten något till cirka 35 kN, 3,5 ton. I detta fall är det isoleringen under plattan som går i brott.

Platta på mark: Armering 6-150. Lastyta Ø=100mm
Platta på mark: Armering 8-150. Lastyta Ø=100mm
Platta på mark: Armering 8-150. Lastyta Ø=200mm

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se

5 + 1 =