Bygginfo

Felaktig byggnation vid fönster

Av kosmetiska skäl förekommer det att kunden inte vill ha överbleck ovanför fönster i ytterfasad samt ett fint avslut runt fönster utan öppningar.

I detta fall är fasaden i mycket utsatt läge på en höjd och nära kusten.

Avslut av fasad ovanför fönsterna är utan överbleck samt så har luftspalten byggts igen med läkt och en invikt plåt.

Slagregn som tränger in genom panelens skarvar samt kondens skall kunna ventileras och dräneras ut via luftspaltens nederkant.

Den invikta plåten fångar in inträngande vatten och kondens från luftspalten och leder vatten vidare in i väggkonstruktionen. Läckage påträffas på flera ställen på insida ovanför fönster.

Fasadavslut ovanför samtliga fönster måste byggas om.

Har du koll på din krypgrund?

Krypgrunder är en utsatt konstruktion där fuktrelaterade problem kan orsakas av olika fukttillskott.

I det här fallet är krypgrunden lagd delvis på berg där en stor orsak till hög fuktkvot i trämaterial kommer från ytvatten som rinner längs berget och ner i fickor i grunden. Vattnet håller kvarvarande jordmassor ständigt våta.

I det här fallet där det finns material som kan lagra fukt skall detta avlägsnas från krypgrunden.

Ytvattnet behöver avledas bort från grunden med förbättrad dränering.

Marken kan också isoleras för att höja temperaturen i luften under sommartid och reducera luftfuktigheten.  

Våtrumsbesiktning – Nybyggnation

Så här skall inte en nyinstallerad golvbrunn se ut!
– Tätskikt skadat och helt öppet vid golvbrunnen.
– Klinkerram var ej underfylld med bruk och delvis fylld med silikon.
– Våtrumsintyg var inlämnat till kunden.

Beställ alltid en besiktning av era våtrum.

GJUTNING UNDER KALL VÄDERLEK

Observera att betong behöver längre tid för att bränna när temperaturen sjunker. Viktigt att betongen hålls tillräckligt varm tills den uppnått minst 5MPa i tryckhållfasthet om det finns risk för frysning. För att undvika plastiska sprickor och permanenta skador bör man vidta åtgärder som täckning och isolering de första dygnen.

För mer information klicka på länkarna nedan. Skrifterna är från Cementa.

VILLAPLATTA – KONCENTRERAD LAST

Vid ombyggnation i en befintlig villa där avväxlingar skall sättas in är det viktigt att ha koll på hur lasten går ner i plattan. Lasterna blir alltid koncentrerad vid upplagen för avväxlingarna. Följande exempel ger en uppskattning över hur stor lastyta från exempelvis ett villabjälklag som plattans kapacitet motsvarar för en pelare.

En vanlig villaplatta är en 100mm tjock platta med 6-150 armering och 300mm tjock S100 cellplast under. Beräkningen visar på en kapacitet på cirka 17 kN, dvs 1,7 ton. Detta motsvarar en last i brottgräns för en pelare som bär endast 4-5 m2 bjälklagsyta i en villa.

Går man upp i armering till 8-150 så ökar kapaciteten med cirka 1 ton till 28 kN, 2,8 ton. Detta motsvara last från cirka 7-8 m2 villabjälklag i brottgräns.

Kapaciteten beräknas för en punktlast med lastyta 100 mm i diameter. Ökar vi lastytan för sista exemplet med lika armering ökar kapaciteten något till cirka 35 kN, 3,5 ton. I detta fall är det isoleringen under plattan som går i brott.

Platta på mark: Armering 6-150. Lastyta Ø=100mm
Platta på mark: Armering 8-150. Lastyta Ø=100mm
Platta på mark: Armering 8-150. Lastyta Ø=200mm

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA