Industri

Industrikonsult – Bygg och anläggning

Vi utför ett flertal tjänster inom Industrisektorn.

Vi utför studier från tidigt stadium till färdig projektering inom anläggning och struktur för processrelaterad utrustning och byggnader. Med lång erfarenheter inom petrokemisk industri, raffinaderier och kärnkraft är arbete med kvalitet och säkerhet en grund för vårt arbete. Säkerhetsanalyser och HSE-aspekter finns med i arbetet från tidigt stadium och ute i fält.

Under montage finns vi med som stöd med konstruktionsbesiktningar och övriga kontroller. Vi utför även arbetsmiljösamordning BAS-P & BAS-U samt kontrollansvar Nivå K.

Innehar SSG Grund & Kemi samt Västkustutbildning.

Konstruktion

PROJEKTERING – ANALYS & UTREDNING

Vi utför projektering för alla typer av byggprojekt från mindre tillbyggnader till större husprojekt.

• Platt- & pålgrundläggning samt geokonstruktioner.
• Husstommar i stål, trä, betong och murverkskonstruktioner.
• AMA-beskrivningar inom hus och anläggning
• Analys och kontrollberäkning av befintliga stommar
• Konstruktionsutredningar

Fuktsäkerhet

PROJEKTERING – UTREDNING & FUKTMÄTNING

I projekteringsskedet kan vi bistå med hjälp inom fuktsäkerhet.

• Vi utför fuktsäkerhetsprojektering samt utformar underlag för fuktsäkerhetsplan till utförandeskedet.
• Väl i utförandet finns vi kvar som stöd med fuktronder samt utför även fuktkontroller i Trä och Betong.
• Vi utför regelbundna fuktmätningar efter behov till avslutad entreprenad.

Betongmätningar utförs enligt RBK (Rådet för Byggkompetens) med godkänd utrustning. (Utförs tidigast under 2020)

Vid misstanke om fuktskador utför vi fuktutredningar och fuktmätningar.
Som besiktningsman utreder vi skador och byggfel i konstruktioner och tätskikt i kombination med fuktmätningar.

Besiktning

ENTREPRENADBESIKTNING – KONSTRUKTIONSBESIKTNING

 

Vi utför alla typer av besiktningar från förbesiktningar till slutbesiktningar inom samtliga entreprenader, AB 04, ABT 06 samt småhusentreprenader ABS 18.

För att säkerställa att konstruktionsutförandet är korrekt enligt gällande handlingarna utför vi även kontrollbesiktningar för de flesta konstruktioner inom betong, stål och trä. Kontrollbesiktning av konstruktioner är av vikt framför allt där bärande stommar byggs in och inte kan besiktigas eller synas i efterhand.

Kontroll & Arbetsmiljö

Som certifierad Kontrollansvarig Nivå K kan vi erbjuda kontrollansvar för alla typer av byggprojekt. Under program & projekteringsskede supportar vi med Konstruktion & Fuktsäkerhet samt BAS-P. Under byggtiden följer vi upp projekteringen ute i fält som byggkontrollant och utför besiktning av konstruktionsutförandet. Fuktsäkerheten följer vi upp med fuktsäkerhetsplaner samt utför även fuktmätningar under hela entreprenaden. Vid behov kombinerar vi tjänsterna Kontrollansvar och Byggkontrollant samt är även er byggarbetsmiljösamordnare i ett och samma projekt.

Då kontroll av kvalitet, fukt & konstruktion samt säkerhet kan utföras av en och samma person kan ni som byggherre minska antalet kontaktpersoner under utförandet.

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA