Villor & Privatpersoner

VILLOR & PRIVATPERSONER

Vi utför ett flertal tjänster för privatpersoner och arbetar med hela byggprocessen från början till slut. I tidigt skede utför vi skisser och bygglov samt upprättar därefter konstruktionshandlingar och fuktsäkerhetsprojektering samt BAS-P. Under utförandet erbjuder vi kontrollansvarig, arbetsmiljösamordning BAS-U samt avslutningsvis utför vi besiktning på entreprenaden.

Vi erbjuder ett  helhetsåtagande där vi ger support genom hela byggprocessen, Från Idé till Slutbevis.

Bygglov & Byggprojektering


Med drygt 15 år i branschen erbjuder vi byggprojektering inom ett brett spann. Skall du bygga privat och är i startgroparna med nybyggnation – eller tillbyggnad. Då hjälper vi er från början med skisser till färdigt bygglov och därefter med konstruktionshandlingar och förfrågningsunderlag. Vi ger även stöd vid upphandling med granskning av anbud och arbetsmiljöfrågor (BAS-P) och dylikt.

Följande tjänster erbjuder vi:
– Konstruktionsritningar  (Grundläggning, pålning, samt alla typer av betong, stål och träkonstruktioner)
– Analys av bärande konstruktioner
– Kontrollansvar, nivå K
– Entreprenadbesiktning
– Bygg & anläggningsbeskrivning enligt AMA
– Fuktprojektering
– Fuktutredning & fuktmätning

Kontrollansvarig enl PBL


– med utökad kontroll.

Som kontrollansvarig finns vi med genom hela ditt byggprojekt och följer upp enligt Plan & Bygglagen. Men för dig som bygger privat sträcker vi oss lite längre.

Är du oerfaren Byggherre så tar vi steget in och ger stöd genom byggprocessen efter dina önskemål. Utöver kraven enligt PBL ger vi en utökad kontroll. Vi utför många platsbesök och med erfarenhet inom konstruktion och projektering samt inom entreprenadbesiktning, ser vi över ditt byggprojekt på flera plan. Vi granskar ritningar och anbud, kompletterar ritningsunderlag samt utför förbesiktning av grund och överbyggnad om så önskas. Tag kontroll på ditt Byggprojekt med vår hjälp.

Certifierad Kontrollansvarig Nivå K.
Medlem i SBR expertgrupp för Kontrollansvariga

Kontrollansvarig
Några av de orter som vi jobbar i är Kungälv, Stenungsund med omnejd.

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar från förbesiktningar till slutbesiktningar inom samtliga entreprenader, AB 04, ABT 06 samt småhusentreprenader ABS 18.

För att säkerställa att konstruktionsutförandet är korrekt enligt gällande handlingarna utför vi även kontrollbesiktningar för de flesta konstruktioner inom betong, stål och trä. Kontrollbesiktning av konstruktioner är av vikt framför allt där bärande stommar byggs in och inte kan besiktigas eller synas i efterhand.

DIPLOMERAD FUKTSAKKUNNIG

PROJEKTERING – UTREDNING & FUKTMÄTNING

Som Diplomerad fuktsakkunnig erbjuder vi er som byggherre och entreprenör full support genom hela byggprocessen inom fuktsäkerhet. Vi utför fuktsäkerhetsbeskrivningar, fuktsäkerhetsprojektering med granskning av konstruktionsritningar och fuktberäkningar. Vi bistår Byggherren som fuktsakkunnig genom hela byggprocessen med stöd för samtliga discipliner. Under byggfasen erbjuder vi hjälp för entreprenörer att utföra fuktsäkerhetsplaner och fuktronder samt även fuktmätning i trä och betong löpande genom byggfasen.

I projekteringsskedet kan vi bistå med hjälp inom fuktsäkerhet.

Som Diplomerad fuktsakkunnig utför vi även fuktanalyser i konstruktioner med beräkningsverktyget WUFI. Med hjälp av fuktanalyser kan olika konstruktioner kontrolleras om dessa är fuktsäkra för ett hållbart byggande. Med hjälp av klimatdata och materialdata kan varje del av en konstruktion kontrolleras och mögelrisk kan utvärderas.

 

Under byggfasen erbjuder vi hjälp för entreprenörer med fuktsäkerhetsplaner och fuktronder. Vi utför fuktmätningar i både trä och betong under hela byggprocessen där så behövs.

Betongmätningar utförs enligt RBK (Rådet för Byggkompetens) med godkänd utrustning.

FUKTSKADEUTREDNING
Vid misstanke om fuktskador utför vi fuktutredningar och fuktmätningar.
Som besiktningsman utreder vi skador och byggfel i konstruktioner och tätskikt i kombination med fuktmätningar.
Vi levererar dokumentation på utredningen samt med åtgärdsförlag inkluderade.

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA