Fuktsakkunnig

Diplomerad Fuktsakkunnig

PROJEKTERING – UTREDNING & FUKTMÄTNING

Som Diplomerad fuktsakkunnig erbjuder vi er som byggherre och entreprenör full support genom hela byggprocessen inom fuktsäkerhet. Vi utför fuktsäkerhetsbeskrivningar, fuktsäkerhetsprojektering med granskning av konstruktionsritningar och fuktberäkningar. Vi bistår Byggherren som fuktsakkunnig genom hela byggprocessen med stöd för samtliga discipliner. Under byggfasen erbjuder vi hjälp för entreprenörer att utföra fuktsäkerhetsplaner och fuktronder samt även fuktmätning i trä och betong löpande genom byggfasen.

 

I projekteringsskedet kan vi bistå med hjälp inom fuktsäkerhet.

Som Diplomerad fuktsakkunnig utför vi även fuktanalyser i konstruktioner med beräkningsverktyget WUFI. Med hjälp av fuktanalyser kan olika konstruktioner kontrolleras om dessa är fuktsäkra för ett hållbart byggande. Med hjälp av klimatdata och materialdata kan varje del av en konstruktion kontrolleras och mögelrisk kan utvärderas.

 

 

Under byggfasen erbjuder vi hjälp för entreprenörer med fuktsäkerhetsplaner och fuktronder. Vi utför fuktmätningar i både trä och betong under hela byggprocessen där så behövs.

Betongmätningar utförs enligt RBK (Rådet för Byggkompetens) med godkänd utrustning.

FUKTSKADEUTREDNING
Vid misstanke om fuktskador utför vi fuktutredningar och fuktmätningar.
Som besiktningsman utreder vi skador och byggfel i konstruktioner och tätskikt i kombination med fuktmätningar.
Vi levererar dokumentation på utredningen samt med åtgärdsförlag inkluderade.
Studie- & Utredningsfas
– Inmätning av byggnader
– Skisser och Bygglov
– Systemhandling
– Rambeskrivning (AMA HUS)
– Konstnadskalkyl
– Upphandlingsstöd SB/ABT, AMA AF
– Konstruktionsutredning/Studie
– Fuktmätning i trä och betong (RBK)
– Fuktskadeutredning
Projekteringsfas
– A-handlingar
– K-handlingar
– Brandskyddsbeskrivning
– Fuktsäkerhetsprojektering &
– Fuktsäkerhetsplan enl. Bygga F
– Upphandlingsstöd AMA AF
– BAS P
Entreprenadskede
– Kontrollant
– Konstruktion
– Kontrollansvar Nivå K
– Fuktmätning i trä och betong
– Entreprenadsbesiktning AB04, ABT 06
– Relationshandlingar

Avanze Byggteknik AB

Fuktsakkunnig

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA