Konstruktionsritningar

Byggkonsult med bred erfarenhet

Avanze Byggteknik AB hjälper er med konstruktionsritningar, besiktning, fuktutredning och mycket mer. Med drygt 15 år i branschen erbjuder vi byggprojektering inom ett brett spann.

Skall du bygga privat och är i startgroparna med nybyggnation – eller tillbyggnad. Då hjälper vi er från början med skisser till färdigt bygglov och därefter med konstruktionshandlingar och förfrågningsunderlag. Vi ger även stöd vid upphandling med granskning av anbud och arbetsmiljöfrågor (BAS-P) och dylikt.

För dig som entreprenör, fastighetsägare eller har annan verksamhet utför vi följande tjänster:

– Konstruktionsritningar  (Grundläggning, pålning, samt alla typer av betong, stål och träkonstruktioner

– Analys av bärande konstruktioner

– Kontrollansvar, nivå K

– Entreprenadbesiktning

– Bygg & anläggningsbeskrivning enligt AMA

– Fuktprojektering

– Fuktutredning

konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar förkortas ibland till K-ritningar. Denna ritning beskriver byggnadens stomme, hur den är uppbyggd på en väldigt detaljerad nivå. Kort sagt är det en ritning på hur en byggnad är byggd. Ritningen krävs vid en bygglovsansökan och bygganmälan.

Är det här något ni känner er behöva hjälp med finns vi på Avanze Byggteknik AB här för er. Vänder ni er till oss kommer vi se till att ni får all den hjälpen ni är i behov av. Arbetet anpassas alltid efter de önskemål och behov som finns. Kontakta oss gärna ifall ni vill ha mer information, eller om ni redan nu är redo att anlita oss för arbetet.

Avanze Byggteknik AB

Telefon

​0702-99 51 21

Mejl

david@avanzebyggteknik.se
Kontaktformulär
reCAPTCHA